آیین نامه ثبت نام

 با سپاس از شما لطفا فرم مربوطه را تکمیل نمایید.
برای ثبت نام حضوری و تکمیل پرونده دانش آموز  از طریق خانم شامردانی با شما تماس گرفته خواهد شد.سپاس
شماره تماس دبستان برای پرسش درباره ثبت نام پایه اول   66703185 داخلی 102


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام