درج مطلب
     
 

برنامه کلاسی پایه چهارم  دبستان جمشیدجم

سال تحصیلی 97-96                        

زنگ سوم

زنگ دوم

زنگ اول

 

علوم

فارسی

املا

ورزش

شنبه

هنر

کامپیوتر

دینی

یکشنبه

هنر

اجتماعی

علوم

آزمایشگاه

فارسی

دینی

دوشنبه

املا

انشا

ریاضی

سه شنبه

فارسی

اجتماعی

ریاضی

چهارشنبه