دبستان پسرانه جمشید جم
 
 

درج مطلب

 
 
95/10/25
95613-95620 تمرین ریاضی حل نکردند
 
 
 
95/10/12
95611 و 95616 و 95623 و 95620 بی نظمی در کلاس دینی
 
 
 
 
95618 پیشرفت بسیار خوب در درس دینی