ادیدار با آموزگاران
 
طرح صبحانه سالم
 
خاطره ها
 
اخبار مدرسه 
معاینات غربالگری
معاینات غربالگری دانش آموزان

گزارش تصویری بازدید
عکس نمایش کلوچه های خدا     بازدید از تئاتر

اطلاعیه
پرسش مهر ریاست جمهوری

اطلاع
فعالیت دانش آموزان در هر پایه در بخش پایه دانش آموزی - فعالیت های دانش آموزی  قرار می گیرد.

گزارش تصویری
بازدید کلاس اول و پنجم از تاتر گروفالو

نشست آموزش خانواده
  نشست آموزش خانواده ماه مهر

بازدید پایه ششم
بازدید از شهرک سینمایی

نشست آموزش خانواده
نشست آموزش خانواده

اطلاع
بازدید از نمایش گروفالو برای کلاس های اول و پنجم

جشن مهرگان
جشن مهرگان کودکان زرتشتی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82  آرشیو خبر‌ها
 
آزمون آنلاین/مسابقه
 
تبریک تولد
 
خیراندیشان
 
تعداد بازدیدکنندگان
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
 
بازی آنلاین